ขอหลักสูตร/ใบเสนอราคา IN-house Training
ท่านสามารถขอหลักสูตรอบรม/ใบเสนอราคา inhouse ได้โดยกรอกข้อมูลผู้ประสานงาน ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลที่อยู่ออกใบเสนอราคา จากนั้น ยืนยันข้อมูลการขอหลักสูตรอบรม/ใบเสนอราคา *กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันข้อมูล
*     ท่าน

*     บาท

     ถึงวันที่   

ทางสถาบันมีบริการอื่นๆเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสดวกให้กับท่านได้พิจารณา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
บริษัทท๊อปโปรเฟสชั่นแนลแอนด์ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
บริการฟรี โดยสถาบันท๊อปโปรฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ยืนยันข้อมูลในการขอเสนอราคา

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล: เบอร์โทรศัพท์/มือถือ:
ตำแหน่ง: อีเมล:
รหัส-TOPPROMEMBER:

ข้อมูลหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร:
กลุ่มผู้เข้าอบรม:
วัตถุประสงค์ในการจัด:
จำนวนผู้เข้าอบรม:
สถานที่จัดอบรม:
วันที่จัดอบรม:
หมายเหตุอื่นๆ:

ข้อมูลที่ใช้สำหรับออกเอกสารเสนอราคา
ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล:
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจำตัวประชาชน:
ประเภท:
ที่อยู่ออกใบเสนอราคา:

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state